بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/28
کل خالص ارزش دارائی ها 7,153,126,508,795 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,159,071 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,159,071 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,176,983 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,313,057

صندوق بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/12/10

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه بانك ملت

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

حميد خيل نژاد

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار حسابداران رسمي

نمودار‌ها