بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/30
کل خالص ارزش دارائی ها 2,773,133,477,197 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 838,122 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 838,122 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 842,667 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,308,747

صندوق بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/12/10

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه بانك ملت

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

حميد خيل نژاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها